Telefon: 795 440 006      E-mail: blekitny.delfin@wp.pl      Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – środa 11.00 – 19.00, czwartek – piątek – 7.00 – 15.00

Facebook


Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych
Szkolenia dla logopedów

Prowadzący: mgr Joanna Rutkowska

Termin: 17.11.2018r.

Czas Trwania: 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20 osób

Cena: 100zł


Szkolenia dla pedagogów

Prowadzący: mgr Joanna Rutkowska

Termin: 17.11.2018r.

Czas Trwania: 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20 osób

Cena: 100zł


Szkolenia dla psychologów

Prowadzący: mgr Joanna Rutkowska

Termin: 17.11.2018r.

Czas Trwania: 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20 osób

Cena: 100zł


Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) w pracy logopedy

Program szkolenia:

 1. Anatomia narządu słuchu i omówienie procesów przetwarzania słuchowego
 2. Istota zaburzeń przetwarzania słuchowego (objawy APD i współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 3. Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego:

– opis podstawowych badań słuchu obwodowego

– omówienie testów wyższych funkcji słuchowych

– analiza badań wyższych funkcji słuchowych w odniesieniu do diagnozy logopedycznej (ćwiczenia)

– omówienie trudności diagnostycznych

 1. Planowanie terapii pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– analiza przydatności wyników badań wyższych funkcji słuchowych w planowaniu terapii logopedycznej pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– program terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego – omówienie i przedstawienie dostępnych treningów słuchowych

– rola logopedy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

– tworzenie programu terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) –  ćwiczenia

MIEJSCE SZKOLENIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „ALLEGRO”

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 15-507 BIAŁYSTOK

 

Joanna Rutkowska – Logopeda, Fonoaudiolog, Protetyk Słuchu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikację z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń słuchu, mowy i głosu zdobywała podczas praktyk w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych, m.in. w Poradni Logopedycznej, Foniatrycznej, Otolaryngologicznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami słuchu.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa, diagnostyka i planowanie terapii. Zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym. Działa naukowo biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jest autorką kilku publikacji, m.in. ,,Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Zapisz się na szkolenie
Załącznik - Karta Zgłoszenia:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) w pracy logopedy

Program szkolenia:

 1. Anatomia narządu słuchu i omówienie procesów przetwarzania słuchowego
 2. Istota zaburzeń przetwarzania słuchowego (objawy APD i współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 3. Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego:

– opis podstawowych badań słuchu obwodowego

– omówienie testów wyższych funkcji słuchowych

– analiza badań wyższych funkcji słuchowych w odniesieniu do diagnozy logopedycznej (ćwiczenia)

– omówienie trudności diagnostycznych

 1. Planowanie terapii pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– analiza przydatności wyników badań wyższych funkcji słuchowych w planowaniu terapii logopedycznej pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– program terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego – omówienie i przedstawienie dostępnych treningów słuchowych

– rola logopedy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

– tworzenie programu terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) –  ćwiczenia

MIEJSCE SZKOLENIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „ALLEGRO”

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 15-507 BIAŁYSTOK

 

Joanna Rutkowska – Logopeda, Fonoaudiolog, Protetyk Słuchu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikację z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń słuchu, mowy i głosu zdobywała podczas praktyk w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych, m.in. w Poradni Logopedycznej, Foniatrycznej, Otolaryngologicznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami słuchu.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa, diagnostyka i planowanie terapii. Zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym. Działa naukowo biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jest autorką kilku publikacji, m.in. ,,Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Załącznik - Karta Zgłoszenia:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) w pracy logopedy

Program szkolenia:

 1. Anatomia narządu słuchu i omówienie procesów przetwarzania słuchowego
 2. Istota zaburzeń przetwarzania słuchowego (objawy APD i współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 3. Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego:

– opis podstawowych badań słuchu obwodowego

– omówienie testów wyższych funkcji słuchowych

– analiza badań wyższych funkcji słuchowych w odniesieniu do diagnozy logopedycznej (ćwiczenia)

– omówienie trudności diagnostycznych

 1. Planowanie terapii pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– analiza przydatności wyników badań wyższych funkcji słuchowych w planowaniu terapii logopedycznej pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– program terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego – omówienie i przedstawienie dostępnych treningów słuchowych

– rola logopedy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

– tworzenie programu terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) –  ćwiczenia

MIEJSCE SZKOLENIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „ALLEGRO”

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 15-507 BIAŁYSTOK

 

Joanna Rutkowska – Logopeda, Fonoaudiolog, Protetyk Słuchu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikację z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń słuchu, mowy i głosu zdobywała podczas praktyk w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych, m.in. w Poradni Logopedycznej, Foniatrycznej, Otolaryngologicznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami słuchu.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa, diagnostyka i planowanie terapii. Zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym. Działa naukowo biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jest autorką kilku publikacji, m.in. ,,Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Załącznik - Karta Zgłoszenia:


Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
„Błękitny Delfin"

ul. Krucza 14 lok.1
16-010 Wasilków
Tel. sekretariat (85)7222655
Tel: 795 440 006
E–mail: blekitny.delfin@wp.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – środa 11.00 – 19.00
czwartek – piątek – 7.00 – 15.00


Wszytkie prawa zastrzeżone 2018 ® Błękitny Delfin - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna