Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Błękitny Delfin” to specjalistyczna placówka pomocy dzieciom, osobom starszym, rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom.
Naszym zadaniem jest wspomaganie rozwoju, rozbudzanie i rozwijanie talentów oraz pomoc w pokonywaniu codziennych trudności.
Dzięki rzetelnej diagnozie i profesjonalnej terapii pomagamy w rozpoznaniu potrzeb i indywidualnym dostosowaniu zajęć do możliwości psychofizycznych zgłaszających się osób.
Poradnia zapewnia pomoc i wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki, opinii i terapii.

 

Prowadzimy Szkołę dla Rodziców, specjalistyczne zajęcia z Emisji i Higieny głosu
oraz szkolenia, które skierowane są nie tylko do terapeutów, ale także do rodziców oraz rad pedagogicznych.