Bezpłatne terapie
Od 01.02.2017 roku opinie o potrzebie wczesnego wspomagania będzie można uzyskać jedynie w poradniach publicznych, i wówczas realizować program w naszej placówce. Opinie wystawione przed 1 lutym 2017 roku zachowują swoją moc.

Jeśli niepokoicie się, że rozwój Waszego dziecka przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Czy jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole.


Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.


W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • psychologicznej
  • pedagogicznej
  • logopedycznej
  • terapii ręki z elementami integracji sensorycznej
  • trening umiejętności społecznych (TUS)
  • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • trening zastępowania agresji (TZA)
  • arteterapii
  • rytmiki
  • muzykoterapii