Telefon: 795 440 006      E-mail: blekitny.delfin@wp.pl      Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – środa 11.00 – 19.00, czwartek – piątek – 7.00 – 15.00

Facebook


Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych
KINESIOTAPING W LOGOPEDII

Prowadzący: dr Emilia Mikołajewska

Termin: 12.10.2019

Czas Trwania: 10 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 850zł


DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY – PRAKTYCZNY WARSZTAT TERAPEUTY JĄKANIA

Prowadzący: mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Termin: 23.11.2019 r.

Czas Trwania: 10.00 – 17.00

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 400zł


SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5 Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

Prowadzący: zamiennie: dr, psych. Bartosz M. Radtke, dr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke

Termin: 18.10.2019r.

Czas Trwania: 8 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 300zł


PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA – ZAPOBIEGANIE WADOM WYMOWY U DZIECI (szkolenie dla rodziców i studentów)

Prowadzący: mgr Sylwia Manias

Termin: 07.03.2020r.

Czas Trwania: 8 godzin zegarowych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 100zł


WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA W UJĘCIU SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM

Prowadzący: mgr Marta Baj Lieder

Termin: 09.05.2020

Czas Trwania: 6 godzin zegarowych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 300zł


NADMIERNE ŚLINIENIE SIĘ – TECHNIKI TERAPEUTYCZNE

Prowadzący: mgr Marta Baj Lieder

Termin: 10.05.2020r.

Czas Trwania: 3 godziny zegarowe

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 200zł


JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA (szkolenie dla rodziców i studentów)

Prowadzący: mgr Agnieszka Gołubowska

Termin: 26.09.2020r.

Czas Trwania: 3 godziny zegarowe

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 100zł


ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) W PRZEDSZKOLU

Prowadzący: mgr Joanna Rutkowska

Termin: 16.02.2019r.

Czas Trwania: 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20 osób

Cena: 150zł


MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
Część A informacje wstępne
1. informacje podstawowe dotyczące metody
2. zasady obowiązujące w kinesiotapingu
3. wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu
4. zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu
5. informacje o kolorze plastrów
6. jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu
7. specyfika oklejeń u dzieci
8. podstawy techniczne wykonywania oklejeń
9. podstawy anatomii – topografia mięśni
10. podstawy fizjologii pracy mięśni
Część B nauka oklejeń mięśni mimicznych
1. oklejenia mięśni mimicznych twarzy z analizą ich wpływu na wymowę głosek i aktywność żuchwy:
– mięsień potyliczno-czołowy
– mięsień okrężny oka
– mięsień policzkowy
– mięsień jarzmowy większy
– mięsień śmiechowy
– dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
– mięsień obniżacz wargi dolnej
– mięsień żwacz
– mięsień okrężny ust
– mięsień dwubrzuścowy
– mięsień żuchwowo-gnykowy
2. oklejenia w przypadkach klinicznych:
– ból zatok
– powieki opadające
– neuralgia nerwu trójdzielnego
– niedowład mięśni twarzy
– porażenie mięśni twarzy
– obrzęk twarzy
– zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego
– niestabilność stawu skroniowo-żuchwowego
– przepona
– dysfagia
– bruksizm
– ślinienie
Uczestnicy kursu otrzymują:
• ogromny zasób praktycznej wiedzy i umiejętności
• materiały dydaktyczne drukowane
• materiały piśmienne
• materiały do zajęć praktycznych
• starter do pracy z pacjentem
• certyfikat ukończenia kursu
• zaświadczenie MEN

dr Emilia Mikołajewska
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2007 uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego” oraz “Zarządzanie w ochronie zdrowia”
Zawodowo i naukowo w latach 2003–2015 związana była z Kliniką Paraplegii Pourazowej i Kliniką Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy (dwie nagrody Komendanta za wybitne osiągnięcia naukowe, członek Rady Naukowej Szpitala), a od 2014 z Katedrą Fizjoterapii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym międzynarodową grupą badawczą InteRDoCTor. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Kierunki badań naukowych:
• Terapia eklektyczna/mieszana w fizjoterapii neurologicznej i neurorehabilitacji.
• Rehabilitacja neurologiczna pacjentów dorosłych, w tym poudarowa.
• Rehabilitacja neurologiczna dzieci.
• Współpraca w ramach terapeutycznego zespołu wielodyscyplinarnego.
• Medycyna Oparta na Faktach (EBM) w fizjoterapii i rehabilitacji.
• Zaopatrzenie ortopedyczne i rehabilitacyjne w neurorehabilitacji.
• Inżynieria biomedyczna i inżynieria rehabilitacyjna.
• Nowoczesne technologie wykorzystywane do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych: robotyka rehabilitacyjna, telemedycyna i telerehabilitacja, informatyka medyczna, systemy zintegrowane i inteligentne.

Wybrane publikacje książkowe
• Terapia ręki – warsztat. Biomechaniczna analiza zabaw. FEM, Bydgoszcz 2017. ISBN 978-83-945840-3-0
• Nowe markery chodu w klinicznej analizie chodu w grupie pacjentów po udarze mózgu usprawnianych metodą NDT-Bobath. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017. ISBN 978-83-946672-3-8
• Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym. FEM, Bydgoszcz 2016. ISBN 978-83-9458-401-6
• Wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. FEM, Bydgoszcz 2016. ISBN 978-83-9458-400-9
• Terapia ręki. Diagnoza i terapia. Soyer, Warszawa 2016. ISBN 978-83-9398-795-5
• Kinesiotaping w sporcie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. ISBN 978-83-0118-720-0
• Metodyka zabiegów fizykalnych. WNT, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7926-176-5
• Kinesiotaping w pediatrii. WNT, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7926-169-7
• Wózki dla osób niepełnosprawnych. Budowa, akcesoria, dobór i użytkowanie. Margrafsen, Bygoszcz 2012. ISBN 978-83-6097-683-8
• Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ISBN 978-83-2004-563-5
• Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-333-7 – współautor D. Mikołajewski
• Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ISBN 978-83-2004-302-0
• Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ISBN 978-83-2004-266-5
• Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. ISBN 978-83-2004-216-0
• Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. ISBN 978-83-2004-027-2
• Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. ISBN 978-83-2003-808-8

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
1. Jąkanie wczesnodziecięce – jak je rozpoznać? Zwykła niepłynność mówienia, a jąkanie.
2. Przyczyny i teorie jąkania
3. Czynniki ryzyka w jąkaniu wczesnodziecięcym
4. Charakterystyka objawów jąkania wczesnodziecięcego.
5. Diagnoza jąkania u dzieci i młodzieży (zaprezentowanie i omówienie zastosowania testów i kwestionariuszy oraz studia przypadków)
6. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (przegląd dostępnych metod, pomoce potrzebne do terapii, propozycje ćwiczeń, zasady współpracy z rodzicami, zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty terapii) – omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce
7. Metody terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (metody mówienia bardziej płynnego i jąkania bardziej płynnego, schematy ćwiczeń, zasady włączania rodziców w terapię, proponowane pomoce do terapii)- omówienie metod i zastosowanie ich w praktyce
8. Programowanie terapii jąkania u dzieci i młodzieży – kiedy i jakie działania podejmować? Studia przypadków. Prezentacja materiałów i pomocy użytecznych w terapii.
9. Metody wspomagające terapię jąkania

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
Neurologopeda kliniczny, psycholog, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, coach, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w terapii jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku otrzymała grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
W zakresie jąkania szkoliła się u: dr Katarzyny Węsierskiej, dr Mieczysława Chęćka, dr Krzysztofa Szamburskiego, mgr Róży Sobocińskiej oraz Petera Schneidera.
Doświadczenie w terapii jąkania zyskała odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej „TOP” w Warszawie, pracując w warszawskich przedszkolach i szkołach oraz prowadząc terapię w gabinecie mowiedobrze.pl. Pracuje metodami: Palin PCI, Mini-kids, metodą Charlesa Van Ripera, metodą zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Mieczysława Chęćka, metodą wystukiwania sylab Krzysztofa Szamnburskiego. Do swojej pracy włącza również wiele technik psychologicznych i wspomagających. Prowadzi diagnozę terapii u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Współprowadzi również warszawski Klub J.
Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prowadzi wiele projektów naukowych, występuje na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań oraz organizuje konferencje logopedyczne: Europejski Dzień Logopedy-Odczulamy jąkanie, Europejski Dzień Logopedy-Logopeda Artystą mowy oraz Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy. Publikuje również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych w: Forum Logopedycznym oraz publikacjach pokonferencyjnych: Zaburzenia płynności. Teoria i praktyka, Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji, Oblicza logopedii.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
1. David Wechsler i Alfred Binet – ojcowie pomiaru inteligencji. Historia narzędzia. 2. Teoretyczne podstawy narzędzia – czyli co mierzy SB5.
3. Struktura Skali (obszar niewerbalny, obszar werbalny, czynniki/skale)
4. Procedura badania
a. ścieżki (ścieżka niewerbalna, ścieżka werbalna, skrócony pomiar inteligencji)
b. poziomy (adaptatywność pomiaru)
c. zasada bazowa, zasada sufitu (dopasowanie poziomu trudności zadań do jednostki)
5. Przebieg badania – omówienie poszczególnych typów zadań
6. Przebieg badania – ćwiczenia praktyczne w zakresie wykonania testu
7. Ocena odpowiedzi a. Test „Słownik” b. Test „Absurdy słowne” c. Test „Analogie słowne” d. Test „Układanie wzorów”
8. Obliczanie wyników
a. Iloraz inteligencji (skala pełna, słowna, bezsłowna)
b. Wyniki czynnikowe (rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, pamięć operacyjna)
c. Wskaźniki specyficznych zaburzeń uczenia się
d. Wskaźniki obniżonych możliwości intelektualnych
e. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej
f. Profilogram i psychogram – analiza
9. Stosowanie SB5 w diagnozie funkcjonalnej.
10. Opis wyników – opracowywanie opinii postdiagnostycznej na podstawie badania SB5 (przykładowe opinie)

Prowadzący szkolenie (zamiennie):
Dr, psych. Bartosz M. Radtke – dyrektor Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla oświaty. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie SWPS oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym kraju oraz za granicą narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności w
nauce i zaburzeń rozwojowych. Trener poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie Psychologii UG, przewód doktorski realizując pod opieką naukową Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Współautor polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Dr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke – kierownik naukowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, kierownik zespołu diagnostycznego Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku. Doświadczony terapeuta zaburzeń poznawczych. Autorka polskiej adaptacji metody terpii kognitywnej Instrumental Enrichment® oraz jedyny certyfikowany trener tej metody w Polsce. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autorka stosowanych w poradniach w całym kraju oraz zagranicą narzędzi diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej. Laureatka nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Współautorka polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:

 • profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej;
 • wspomaganie  prawidłowego rozwoju  mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie;
 • zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych;
 • zapobieganie wymowie międzyzębowej;
 • wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie procesu komunikacji językowej;
 • włączenie rodziców do realizacji działań profilaktyczno – stymulujących rozwój mowy ich dziecka;
 • pedagogizacja rodziców – popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych ;

mgr Sylwia Manias
Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog, Logopeda – Fonoaudiolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią oraz studia wyższe na kierunku Zdrowie Publiczne – licencjat. Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: „PESC – Picture Exchange Communication System” (Alternatywne Metody Komunikacji), ” Karmienie logopedyczne dziecka z zespołem Downa”, „Ukończenie kursu elementarnego z Systemu Językowo – Migowego”, „Ukończenie szkolenia „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”, „Ukończenie warsztatów szkoleniowych: „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I i II” oraz wiele innych, które umożliwiają stałe podnoszenie kwalifikacji. W pracy w Poradni zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówki, jak również diagnozą logopedyczną i psychologiczną dzieci. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z terapii logopedycznej i psychologicznej.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
• Posiłek- doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty
• Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię.
• Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje
• Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
• Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną
• Trudności pokarmowe- pierwsze sygnały
• Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych
• Sensoryczna awersja pokarmowa- sygnały alarmowe
• Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
• Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
• Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- sygnały alarmowe
• Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- charakterystyka
• Diagnoza- podejście interdyscyplinarne
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym- interwencja, terapia
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym- interwencja, terapia
• Charakterystyka programu STEP +, Food Chaining
• Zasady rozszerzania diety
• Interdyscyplinarne podejście do terapii
• Dyskusja/Pytania

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
• Fizjologia ślinianek
• Skład i funkcje śliny
• Rozwój kontroli ślinienia się
• Konsekwencje nadmiernego ślinienia się
• Kiedy mówimy o nadmiernym ślinieniu się?
• Przyczyny nadmiernego ślinienia się
• Ślinienie się jako objaw współwystępujący
• Kwestionariusze dla dzieci śliniących się (ocena częstotliwości i nasilenia)
• Rodzaje ślinienia się
• Techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem poprawy świadomości sensorycznej
• Ćwiczenia praktyczne
• Dyskusja/pytania

mgr Marta Baj Lieder
Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala. Właściciel Centrum Terapii Logop, współwłaściciel Wydawnictwa Pestka i Ogryzek oraz Szkoły Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka.
Autor licznych artykułow i książek, w tym książek dla dzieci z neofobią żywieniową “Boję się owoców”, “Przy wspólnym stole”. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Szkolenie skierowane jest do rodziców i studentów.

W trakcie zajęć UCZESTNIK:

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu metod nauki czytania (metoda sylabowa, czytanie globalne, czytanie naprzemienne, czytanie tekstów z lukami, i inne)
 • Zapozna się z praktycznymi ćwiczeniami i zabawami  przygotowującymi  dziecko do nauki czytania
 • Otrzyma wskazówki i gotowe pomysły do codziennej pracy z dzieckiem w domu

Celem szkolenia jest poznanie sposobów nauki czytania możliwych do wykorzystania w trakcie pracy indywidualnej z dzieckiem.

mgr Agnieszka Gołubowska
Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog, Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu  w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika, absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, na którym ukończyła 5 –letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: „Diagnoza i Terapia Ręki”, „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – zespół ADHD”, „Szkoła dla Rodziców”, „Praca z dzieckiem dyslektycznym – diagnoza i terapia”, „Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii”, „Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele. Efektywne formy współpracy”, „Wyrażanie emocji i ilustrowanie motywów z wykorzystaniem ruchu, muzyki i instrumentów Orffa”, „Jak rozwiązuję problemy – różne style uczenia się i myślenia”. W pracy w Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i psychologiczną dzieci, prowadzi zarówno indywidualne, jak i grupowe zajęcia z terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) w pracy logopedy

Program szkolenia:

 1. Anatomia narządu słuchu i omówienie procesów przetwarzania słuchowego
 2. Istota zaburzeń przetwarzania słuchowego (objawy APD i współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 3. Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego:

– opis podstawowych badań słuchu obwodowego

– omówienie testów wyższych funkcji słuchowych

– analiza badań wyższych funkcji słuchowych w odniesieniu do diagnozy logopedycznej (ćwiczenia)

– omówienie trudności diagnostycznych

 1. Planowanie terapii pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– analiza przydatności wyników badań wyższych funkcji słuchowych w planowaniu terapii logopedycznej pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– program terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego – omówienie i przedstawienie dostępnych treningów słuchowych

– rola logopedy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

– tworzenie programu terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) –  ćwiczenia

MIEJSCE SZKOLENIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „ALLEGRO”

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 15-507 BIAŁYSTOK

 

Joanna Rutkowska – Logopeda, Fonoaudiolog, Protetyk Słuchu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikację z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń słuchu, mowy i głosu zdobywała podczas praktyk w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych, m.in. w Poradni Logopedycznej, Foniatrycznej, Otolaryngologicznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami słuchu.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa, diagnostyka i planowanie terapii. Zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym. Działa naukowo biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jest autorką kilku publikacji, m.in. ,,Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

Karta zgłoszenia – prosimy o wypełnienie i załączenie do formularza poniżej

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Zapisz się na szkolenie
Załącznik - Karta Zgłoszenia:


Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
„Błękitny Delfin"

ul. Krucza 14 lok.1
16-010 Wasilków
Tel. sekretariat (85)7222655
Tel: 795 440 006
E–mail: blekitny.delfin@wp.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – środa 11.00 – 19.00
czwartek – piątek – 7.00 – 15.00


Wszytkie prawa zastrzeżone 2018 ® Błękitny Delfin - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna