Telefon: 795 440 006      E-mail: blekitny.delfin@wp.pl      Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – środa 11.00 – 19.00, czwartek – piątek – 7.00 – 15.00

Facebook


Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych
Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Prowadzący: Przemysław Sowa

Termin: 25.05.2019r. (sobota)

Czas Trwania: 9.00 – 16.00

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 250zł/ dla pracowników NPPP Błękitny Delfin w Wasilkowie i NPPP Allegro w Białymstoku cena 180zł


Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS

Prowadzący: dr Joanna Gruba/mgr Bożena Gubała

Termin: 07.04.2019r.

Czas Trwania: 9.00-13.00 (5 godzin dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20

Cena: 260zł


ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) W PRZEDSZKOLU

Prowadzący: mgr Joanna Rutkowska

Termin: 16.02.2019r.

Czas Trwania: 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych)

Liczba miejsc: 20 osób

Cena: 150zł


Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu 

i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Czego nauczą się uczestnicy:

– naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci;

– rozwój umiejętności samoobsługowych;

– organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy

– metody budowania współpracy i motywacji (wzmacnianie, kontrakty behawioralne, metoda skryptów)

– formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad;

– jak uatrakcyjnić dziecku posiłek (np. ozdabianie kanapek);

– wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw;

– metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu;

– metody szkolenia, monitorowania postępów i budowania współpracy z rodzicami

– kiedy przyjść po indywidualną pomoc do specjalisty.

Certyfikacja:

Uczestnicy szkolenia “Trening jedzenia” otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Palcówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu.

Prowadzenie:

Przemysław Sowa – psycholog, terapeuta, posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju i zespołem Aspergera. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Zajmuje się zarówno diagnozą funkcjonalną jak i nozologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z ASD. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii UW, SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami ZNP Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie międzynarodowej certyfikacji z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania BCBA.

 

?ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 12 KWIETNIA 2019
?ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
?zakładka: Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych ; szkolenia dla logopedów, pedagogów, psychologów            ?pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić i dodać ją jako załącznik do formularza zgłoszenia

 

Temat: Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
Prowadzący: dr Joanna Gruba/mgr Bożena Gubała,
Forma: Warsztat/szkolenie
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro

ul. Zwycięstwa 23, Białystok

Organizator: Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71,

+48 504-245-737

Rejestracja: ?W celu zapisania na szkolenie należy odwiedzić stronę www.blekitnydelfin.pl

?zakładka: Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych

?szkolenia dla pedagogów, psychologów

?pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić i dodać ją jako załącznik do formularza zgłoszenia

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej, oraz  pedagogów i psychologów pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Prowadzący:

 • dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i naukowo-dydaktycznych.
 • mgr Bożena Gubała: Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej

Program szkolenia:

 1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
  2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
  3. KOGS a podstawa programowa
  4. Własności psychometryczne KOGS-a
  5. Charakterystyka testu
  5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
  5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
  5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
  6. Procedura badania
  7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
  8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
  8.1. Samodzielna ocena dzieci
  9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
  9.1. Samodzielna ocena dzieci
  10. Liczenie wypowiedzi dzieci
  10.1. Samodzielna ocena dzieci
  11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
  12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
  13. Program komputerowy KomKOD
  14. Rozdanie certyfikatów

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) w pracy logopedy

Program szkolenia:

 1. Anatomia narządu słuchu i omówienie procesów przetwarzania słuchowego
 2. Istota zaburzeń przetwarzania słuchowego (objawy APD i współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 3. Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego:

– opis podstawowych badań słuchu obwodowego

– omówienie testów wyższych funkcji słuchowych

– analiza badań wyższych funkcji słuchowych w odniesieniu do diagnozy logopedycznej (ćwiczenia)

– omówienie trudności diagnostycznych

 1. Planowanie terapii pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– analiza przydatności wyników badań wyższych funkcji słuchowych w planowaniu terapii logopedycznej pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

– program terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego – omówienie i przedstawienie dostępnych treningów słuchowych

– rola logopedy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

– tworzenie programu terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) –  ćwiczenia

MIEJSCE SZKOLENIA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „ALLEGRO”

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 15-507 BIAŁYSTOK

 

Joanna Rutkowska – Logopeda, Fonoaudiolog, Protetyk Słuchu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikację z zakresu Protetyki Słuchu zdobyła kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń słuchu, mowy i głosu zdobywała podczas praktyk w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych, m.in. w Poradni Logopedycznej, Foniatrycznej, Otolaryngologicznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami słuchu.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży-następstwa, diagnostyka i planowanie terapii. Zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym. Działa naukowo biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz jest autorką kilku publikacji, m.in. ,,Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

Karta zgłoszenia – prosimy o wypełnienie i załączenie do formularza poniżej

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Zapisz się na szkolenie
Załącznik - Karta Zgłoszenia:


Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
„Błękitny Delfin"

ul. Krucza 14 lok.1
16-010 Wasilków
Tel. sekretariat (85)7222655
Tel: 795 440 006
E–mail: blekitny.delfin@wp.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – środa 11.00 – 19.00
czwartek – piątek – 7.00 – 15.00


Wszytkie prawa zastrzeżone 2018 ® Błękitny Delfin - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna